?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 独立游戏下蝲_独立游戏排行榜_l典独立游戏推荐_当游|?/title> <meta name="keywords" content="开奖结果,四川体育彩票金七乐今天开奖号,四川金7乐历史开奖结果" /> <meta name="description" content="Ȫ˴Ƽ޹˾金7乐开奖结果今天,下载金7乐开奖结果,金七乐最新开奖走势图,成都金7乐开奖结果,四川金7乐开奖模拟投注,今晚开码结果绚开奖,四川体育彩票金七乐走势图,金七宝,今晚六会彩开奖结果查绚2019,四川金七乐官网下载" /> <meta http-equiv="mobile-agent" content="format=html5; url=http://m.3h3.com/k/88/"/> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/cui.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/comm.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/othe/style.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/comm.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/uaredirect.js"></script> <script type="text/javascript">uaredirect("http://m.3h3.com/k/88/");</script> <script type="application/ld+json">{"pubDate": "2014-04-30T16:56:47","upDate": "2014-04-30T16:56:47"}</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="wp"> <div id="hd3_bg"> <div id="hd3"> <div class="logo l"><a href="http://www.vbqxco.live">单机游戏下蝲基地</a></div> <div class="r"> <a href="http://www.vbqxco.live">单机首页</a> | <a href="/danji/">单机游戏</a> | <a href="/jieji/">街机游戏</a> | <a href="/patch/">补丁工具</a> | <a href="/info/">游戏资讯</a> | <a href="/gl/">游戏ȝ</a> | <a href="/meitu/">游戏囄</a> | <a href="/video/">游戏视频</a> </div> </div> </div> <div class="h"></div> <div id="bd"> <!--M开?-> <div class="ad"><img src="" alt="独立游戏下蝲_独立游戏排行榜_l典独立游戏推荐_当游|?></div> <div class="h"></div> <div id="single_down"> <dl id="shyx"> <dt><span><b><em id="show-amount">321</em></b> ƾ游?/span><strong>独立游戏推荐</strong></dt> <dd> <p>  <strong>独立游戏</strong>可能是各位玩家最C验到的一个新兴领域,虽然该类型游戏都是由玩家单独一人开发,不过却有着相当不俗的内涵,许多作品都获得了相当大的游戏奖项Q而小~在q里便要搜集出经典的独立游戏推荐l大家从而方便各位玩家的选择?br />  独立游戏作ؓ一个游戏分支,可谓是一个极为庞大的区间Q其中所包含的内定w非常的惊人,所以小~将q类游戏做成了排行榜来供大家参考,其排名依ơؓ我的世界、机械迷城、地p境、粘_世界、时I境、植物精c雨血、村庄、蓝莓花园、星噬、菲斯等{,当然下面q有更多的选择?/p> </dd> </dl> <!--#intro wraper --> <div class="h"></div> <div class="bor fix pl10"> <ul class="list-pic fix" id="dlist"> <li category ="模拟l营" > <p><i><em>中文</em></i> 34.3 MB</p> <a href="/danji/385.html" target="_blank"><img alt="我的世界" src="http://pic.3h3.com/up/2016-1/201615113351.jpg"><span>我的世界</span></a> <a href="/danji/385.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 1.4 GB</p> <a href="/danji/3384.html" target="_blank"><img alt="饥荒" src="http://pic.3h3.com/up/2013-4/2013425153312.jpg"><span>饥荒</span></a> <a href="/danji/3384.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>J体中文</em></i> 83.1 MB</p> <a href="/danji/1171.html" target="_blank"><img alt="地狱边境" src="http://pic.3h3.com/up/2012-9/201297165657.jpg"><span>地狱边境</span></a> <a href="/danji/1171.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 222.7 MB</p> <a href="/danji/4375.html" target="_blank"><img alt="时空qd" src="http://pic.3h3.com/up/2012-12/20121217142145.jpg"><span>时空qd</span></a> <a href="/danji/4375.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 663.0 MB</p> <a href="/danji/435.html" target="_blank"><img alt="植物_" src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/201281710051.jpg"><span>植物_</span></a> <a href="/danji/435.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 286.3 MB</p> <a href="/danji/215.html" target="_blank"><img alt="机械q城" src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/201287152218.jpg"><span>机械q城</span></a> <a href="/danji/215.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="模拟l营" > <p><i><em>中文</em></i> 35.5 MB</p> <a href="/danji/6926.html" target="_blank"><img alt="村庄" src="http://pic.3h3.com/up/2013-3/201331511113.jpg"><span>村庄</span></a> <a href="/danji/6926.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="模拟l营" > <p><i><em>多国语言[中文]</em></i> 591.0 MB</p> <a href="/danji/94362.html" target="_blank"><img alt="老妈模拟? src="http://pic.3h3.com/up/2018-3/2018326164717_187.jpg"><span>老妈模拟?/span></a> <a href="/danji/94362.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>英文</em></i> 42.8 MB</p> <a href="/danji/634.html" target="_blank"><img alt="蓝莓花园" src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/20128249236.jpg"><span>蓝莓花园</span></a> <a href="/danji/634.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>多国语言[中文]</em></i> 827.7 MB</p> <a href="/danji/96257.html" target="_blank"><img alt="黑暗献祭" src="http://pic.3h3.com/up/2019-5/201951215542_806.jpg"><span>黑暗献祭</span></a> <a href="/danji/96257.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="{略游戏" > <p><i><em>多国语言[中文]</em></i> 996.7 MB</p> <a href="/danji/94403.html" target="_blank"><img alt="旁观?" src="http://pic.3h3.com/up/2018-3/2018327104946_523.jpg"><span>旁观?</span></a> <a href="/danji/94403.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 486.5 MB</p> <a href="/danji/95996.html" target="_blank"><img alt="夜勤? src="http://pic.3h3.com/up/2018-4/2018417112315_838.png"><span>夜勤?/span></a> <a href="/danji/95996.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="{略游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 142.4 MB</p> <a href="/danji/92098.html" target="_blank"><img alt="陷阵之志" src="http://pic.3h3.com/up/2018-2/2018228113819_792.jpg"><span>陷阵之志</span></a> <a href="/danji/92098.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 921.6 MB</p> <a href="/danji/97151.html" target="_blank"><img alt="L? src="http://pic.3h3.com/up/2018-5/20185494632_452.jpg"><span>L?/span></a> <a href="/danji/97151.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 513.8 MB</p> <a href="/danji/96189.html" target="_blank"><img alt="q托之剑" src="http://pic.3h3.com/up/2018-4/2018419131222_970.jpg"><span>q托之剑</span></a> <a href="/danji/96189.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>多国语言[中文]</em></i> 56.7 MB</p> <a href="/danji/95215.html" target="_blank"><img alt="僵尸办公室政? src="http://pic.3h3.com/up/2018-4/2018489218_964.jpg"><span>僵尸办公室政?/span></a> <a href="/danji/95215.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 92.4 MB</p> <a href="/danji/98456.html" target="_blank"><img alt="暴力c_" src="http://pic.3h3.com/up/2018-5/20185219320_029.jpg"><span>暴力c_</span></a> <a href="/danji/98456.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 518.4 MB</p> <a href="/danji/96004.html" target="_blank"><img alt="地狱猎h" src="http://pic.3h3.com/up/2018-4/201841713260_233.jpg"><span>地狱猎h</span></a> <a href="/danji/96004.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="其它游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 169.3 MB</p> <a href="/danji/97884.html" target="_blank"><img alt="滞留" src="http://pic.3h3.com/up/2018-5/2018514142522_537.jpg"><span>滞留</span></a> <a href="/danji/97884.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 375.8 MB</p> <a href="/danji/96399.html" target="_blank"><img alt="x恐慌" src="http://pic.3h3.com/up/2018-4/2018423113234_091.jpg"><span>x恐慌</span></a> <a href="/danji/96399.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 379.9 MB</p> <a href="/danji/98627.html" target="_blank"><img alt="我讨厌向后跑" src="http://pic.3h3.com/up/2018-5/201852382641_581.jpg"><span>我讨厌向后跑</span></a> <a href="/danji/98627.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="模拟l营" > <p><i><em>英文</em></i> 153.3 MB</p> <a href="/danji/97943.html" target="_blank"><img alt="中世U商店模? src="http://pic.3h3.com/up/2018-5/201851582655_603.jpg"><span>中世U商店模?/span></a> <a href="/danji/97943.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 249.5 MB</p> <a href="/danji/97337.html" target="_blank"><img alt="Catmaze" src="http://pic.3h3.com/up/2018-5/201857104049_169.jpg"><span>Catmaze</span></a> <a href="/danji/97337.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 372.1 MB</p> <a href="/danji/98352.html" target="_blank"><img alt="恐怖之? src="http://pic.3h3.com/up/2018-5/201851985631_793.jpg"><span>恐怖之?/span></a> <a href="/danji/98352.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 107.7 MB</p> <a href="/danji/98929.html" target="_blank"><img alt="办公室Q? src="http://pic.3h3.com/up/2018-5/201852681630_072.jpg"><span>办公室Q?/span></a> <a href="/danji/98929.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="{略游戏" > <p><i><em>多国语言[中文]</em></i> 10.2 MB</p> <a href="/danji/95218.html" target="_blank"><img alt="艰难时代Q想防? src="http://pic.3h3.com/up/2018-4/20184891019_775.jpg"><span>艰难时代Q想防?/span></a> <a href="/danji/95218.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 5.4 GB</p> <a href="/danji/96322.html" target="_blank"><img alt="心境" src="http://pic.3h3.com/up/2018-4/2018421133045_841.jpg"><span>心境</span></a> <a href="/danji/96322.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="赛R游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 2.3 GB</p> <a href="/danji/98462.html" target="_blank"><img alt="无时速上限赛? src="http://pic.3h3.com/up/2018-5/201852192529_279.jpg"><span>无时速上限赛?/span></a> <a href="/danji/98462.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>多国语言[中文]</em></i> 4.9 GB</p> <a href="/danji/96982.html" target="_blank"><img alt="预兆景象" src="http://pic.3h3.com/up/2018-5/20185214045_533.jpg"><span>预兆景象</span></a> <a href="/danji/96982.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="模拟l营" > <p><i><em>中文</em></i> 404.0 MB</p> <a href="/danji/95997.html" target="_blank"><img alt="走私警察" src="http://pic.3h3.com/up/2018-4/2018417113226_215.jpg"><span>走私警察</span></a> <a href="/danji/95997.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> </ul><a class="moreTab" href="javascript:;" onclick="dopage()" rel="nofollow">下一↓</a><br> </div> <!--#list-wrap --> <div class="h"></div> <div class="single-cl"> <p> <a href="/k/mtxlapptj/">麦田pdapp大全</a> <a href="/k/wowclassicchajian/">兽世界怀旧服插g大全</a> <a href="/k/AtelierSeries/">炼金工作室系?/a> <a href="/k/sjxtapp/">手机修图软g大全</a> <a href="/k/myrjdq/">颜软g大全</a> <a href="/k/BIMSoftwareDownload/">BIM软g</a> <a href="/k/3DDesignSoftwareDownload/">三维建模软g有哪?/a> <a href="/k/zprjdq/">招聘软g大全</a> <a href="/k/sjptrjdq/">手机拼图软g大全</a> <a href="/k/pysrfhjtj/">拼音输入法合集推?/a> <a href="/k/AtelierRyzaMODs/">p的炼金工房MOD合集</a> <a href="/k/arpgsydq/">arpg手游大全</a> <a href="/k/yqptdq/">电脑游戏q_大全</a> <a href="/k/nrssdq/">拟h手游大全</a> <a href="/k/ocrwzsbrj/">OCR文字识别软g</a> </p> </div> </div> <div class="c"></div> <!-- bd end --> </div> <div class="h20"></div> <div id="fd"> <div> <p><a href="/app/about.html">关于当游</a> | <a href="/app/Contact.html">联系当游</a> | <a href="/app/ad.html">q告合作</a> | <a href="/app/downhelp.html">下蝲帮助</a> | <a href="/app/map.html">|站地图</a> | <script type="text/javascript" src="/inc/count.js"></script> <br /> 多<a href="http://www.vbqxco.live">好玩的单机游?/a>下蝲基地 当游|(3h3.comQ?a href="http://www.vbqxco.live">单机游戏</a> 当快? <br /> Copyright 2012-2013 www.vbqxco.live 版权所?ICP?6019006?</p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/js/key.js"></script> <script type="text/javascript" src="/skin/keywords_tpl/js/jquery-min.js"></script> <script type="text/javascript"> var id = 88;</script><script type="text/javascript" src="/skin/keywords_tpl/js/common.js" ></script> <script> var isNotGm = false; var num = 1; function dopage() { var p = num + 1; var addbuding = $("#dlist"); var weburl = "http://www.vbqxco.live/"; var baseurl = weburl + "getpatch.asp?action=1&keyid=88&p=" + p; $.ajax({ url: baseurl, async: false, dataType: 'json', success: function (data) { var htmlstr = "" var i = 1; $.each(data, function (a, b) { var number = (i / 3); var sty = ""; if (parseInt(number) == number) { sty = "style='margin-right: 0px;'"; } var resver = b.resVer ? b.resVer : ""; var softsize = b.ressize; if (softsize < 1024) { softsize = softsize + "K"; } else if (softsize > 1024 && softsize < 1048576) { softsize = Math.round((softsize / 1024) * 10) / 10 + "M"; } else { softsize = Math.round((softsize / 1048576) * 10) / 10 + "G"; } var previmgs = b.PreviewImg; var previmg = ""; if (previmgs.indexOf(",") > 0) { previmgArr = previmgs.split(","); previmg = previmgArr[0]; } else { previmg = b.PreviewImg; } htmlstr += '<li category="' + b.catalogName + '"><p><i><em>' + b.ResLanguage + '</em></i>' + softsize + '</p><a href="/danji/' + b.ID + '.html" target="_blank"><img alt="' + b.ResName + '" src="' + b.SmallImg + '"><span>' + b.ResName + '</span></a><a href="/danji/' + b.ID + '.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a></li>' //htmlstr = htmlstr + "<li " + sty + ">"; //htmlstr = htmlstr + "<p><a href='/patch/" + b.ID + ".html' class='img' preview='" + previmg + "' target='_blank'><img src='" + b.SmallImg + "'></a><i><a href='/patch/" + b.ID + ".html' target='_blank'><strong>" + b.ResName + "</strong></a><span class='xj lstar" + b.ResRank + "'>{:</span><span class='bb'>" + resver + "</span><span class='time'>" + b.UpdateTime + "</span><span class='size'>" + softsize + "</span><span class='lan'>" + b.ResLanguage + "</span></i><s><a href='/patch/" + b.ID + ".html' target='_blank'>下蝲</a></s><em><font>推荐理由:</font><strong>" + b.authorEmail + "</strong></em></p>"; //htmlstr = htmlstr + "</li>"; i++; }); addbuding.append(htmlstr); num++; } }); } List = { // just change this method on every template you need getItems: function () { return document.getElementById("dlist").getElementsByTagName("li"); }, init: function () { this.items = this.getItems(); return this; }, each: function (yield) { for (var i = 0, l = this.items.length; i < l; i++) { var item = this.items[i] yield(item, item.getAttribute("category")) } } } var Filter = function (list) { this.initCategroy(); this.length = this.count(list); this.hideBanner(); this.showAmount(); }; Filter.prototype = { count: function (list) { var that = this, length = 0; list.each(function (item, categroy) { ; if (that.notGame(categroy)) { isNotGm = true; item.style.display = "none"; } else { length++; } }) return length; }, hideBanner: function () { var banner = document.getElementsByTagName("img")[0]; if (banner.src == window.location.href) { banner.style.display = "none"; } }, showAmount: function () { var amount = document.getElementById("show-amount"); //if (isNotGm) amount.innerHTML = this.length; //因ؓҎ分页Q取消只dW一|据量Q改取{$modnum}总量 //if (this.length < 30) { $(".moreTab").css("display", "none"); } amount.parentNode.parentNode.style.display = "inline"; }, initCategroy: function () { var categroy = "免CD补丁,升补丁,汉化补丁,游戏存档,修改?游戏工具,游戏地图,游戏MOD,游戏其他".split(","); var hash = {} for (var i = 0, l = categroy.length; i < l; i++) { hash[categroy[i]] = true; } this.filterCategroy = hash; }, notGame: function (c) { return this.filterCategroy[c] || false; } }; new Filter(List.init()); </script> <script type="text/javascript"> var _webInfo = {};_webInfo={userid1:"18",userid2:"18",Type:"3",DateTime:"2014/4/30",Id:"88"};</script> <script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="/template/3h3/js/dxinfo.js"></script> <a href="http://www.vbqxco.live/"><span class="STYLE1">¿ѯ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>